Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Izveštaji komisije za izbor nastavnika i saradnika

Napomena: Izveštaji za izbor nastavnika su dostupni javnosti u biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja, a za izbor saradnika 15 dana.

17.05.2019. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaje Komisija:
a) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Mikroekonomija (predmeti: Mikroekonomija, Teorija i politika cena i Mikroekonomska analiza)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-1-Izvestaj.pdf
b) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravlјanje (predmeti: Upravlјanje resursima preduzeća, Preduzetništvo, Upravlјanje poslovnim procesima i Poslovna etika)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-2-Izvestaj.pdf
v) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravlјanje (predmeti: Preduzetništvo, Osnovi menadžmenta, Menadžment malih i srednjih preduzeća i Poslovna etika
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-3-Izvestaj.pdf
g) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika i statistika u ekonomiji (predmeti: Statistika, Statistička analiza u marketingu i Statistička kontrola kvaliteta)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-4-Izvestaj.pdf
za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Monetarna ekonomija, Javne finansije i Monetarni i fiskalni menadžment)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-5-Izvestaj.pdf

24.01.2019. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Finansijsko računovodstvo i Specijalni bilansi).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0124-Izvestaj.pdf

22.10.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Bankarski menadžment, Finansijska tržišta, Finansijski sistem i finansijske institucije i Bankarstvo).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/1022-Izvestaj.pdf

19.10.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Teorija i analiza bilansa, Revizija i Revizija javnog sektora).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/1018-Izvestaj.pdf

13.07.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Informatika, informatika i kibernetika u ekonomiji (predmeti: Informatika i Elektronsko poslovanje).
Izveštaj Komisije dostupan je na linku:
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/Izvestaj_izborDocentInformatika.pdf

02.06.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Agrarni menadžment, Menadžment u turizmu, Agrarna politika i Turizam i životna sredina).

01.06.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Makroekonomija, (predmeti: Makroekonomija, Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja, Makroekonomska politika i privredni razvoj i Makroekonomija otvorene privrede).

24.04.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Opšta ekonomska teorija, (predmeti: Ekonomske doktrine, Ekonomika tranzicije i Savremene ekonomske teorije).

14.12.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija, (predmeti: Međunarodna ekonomija, Menadžment u spoljnoj trgovini i Međunarodne finansije).

22.11.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje (predmeti: Upravljanje resursima preduzeća, Upravljanje ljudskim resursima i Međunarodni menadžment ljudskih resursa).

06.07.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Informatika, informatika i kibernetika u ekonomiji (predmeti: Informatika i Elektronsko poslovanje).
Izveštaj Komisije dostupan je na linku: www.eknfak.ni.ac.rs/dl/Izvestaj-Komisije-2017-07-06.pdf.

07.04.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje (predmeti: Marketing, Ponašanje potrošača, Marketing komuniciranje, Relacioni marketing i Marketing usluga).

03.02.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Filozofija (predmeti: Osnovi filozofije i Filozofija ekonomije).

26.01.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Sociologija (predmet Sociologija).

17.01.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovno upravlјanje (predmeti: Marketing, Ponašanje potrošača i Marketing komuniciranje).

13.01.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija (predmeti: Finansijsko računovodsvo i Revizija).

23.12.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija (predmeti: Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova, Računovodstvo finansijskih institucija i Specijalna računovodstva).

23.12.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Ekonomika industrije, Industrijski menadžment i Ekonomika turizma).

05.11.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Bankarski menadžment, Finansijski sistem i finansijske institucije i Finansijska tržišta).

01.11.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija (predmeti: Poslovne finansije i Upravljanje rizikom i osiguranje).

04.10.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Ekonomika trgovine, Trgovinski menadžment, Trgovinski marketing i Internacionalizacija maloprodaje).

13.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Ekonomska statistika, primena matematičkih i statističkih metoda u ekonomskim istraživanjima (predmeti: Operaciona istraživanja, Finansijska i aktuarska matematika i Teorija odlučivanja).

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17