Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Studentski parlament

Studiranje na Ekonomskom fakultetu ne predstavlja samo učenje i polaganje ispita. Našim mnogobrojnim studentima omogućeno je da učestvuju u raznim vannastavnim aktivnostima i na taj način obogate svoje studiranje, razviju specifične veštine i, naravno, steknu prave prijatelje. Tokom studija oni mogu da učestvuju u radu fakulteta u okviru Studentskog parlamenta, Studentske Asocijacije Nova, kao i u radu najveće svetske studentske organizacije AIESEC.

Studentski parlament Ekonomskog fakulteta predstavlja organ Fakulteta i zvanično predstavničko telo studenata. Preko njega studenti ostvaruju prava i štite svoje interese na Fakultetu. Članovi Studentskog parlamenta su studenti koji su izabrani od strane kolega sa svojih godina na izborima koji se održavaju u aprilu svake godine.

Na čelu Studentskog parlamenta nalaze se predsednik, student prodekan, potpredsednici i rukovodioci resora. Studentski parlament ima deset resora, a rukovodioci svakog resora, zajedno sa članovima, svojim radom i internom koordinacijom ispunjavaju zadatke i realizuju projekte.

Ivan Cvetković

Aleksandra Đorđević

Predsednik Studentskog parlamenta:
Ime i prezime: Ivan Cvetković
Godina studija: IV

Student prodekan:
Ime i prezime: Aleksandra Đorđević
Godina studija: IV

Potpredsednik Studentskog parlamenta i koordinator resora za kulturu:
Ime i prezime: Kristina Marjanović
Godina studija: IV

Potpredsednik Studentskog parlamenta i koordinator resora za seminare:
Ime i prezime: Anđela Jovanović
Godina studija: II

Sekretar Studentskog parlamenta:
Ime i prezime: Mila Stamenković
Godina studija: IV

Sportsko društvo „Ekonomac“:
Predsednik: Milan Jokić
Godina studija: master
Potpredsednik: Stefan Batalo
Godina studija: IV

Koordinator resora za humanitarni rad:
Ime i prezime: Lazar Joksimović
Godina studija: III

Koordinator resora za studentsku i univerzitetsku saradnju:
Ime i prezime: Aleksandar Antić
Godina studija: III

Koordinator resora za nastavu, nauku i reformu:
Ime i prezime: Anđela Đokić
Godina studija: III

Koordinator resora za prakse i međunarodnu saradnju:
Ime i prezime: Aleksandra Vujmilović
Godina studija: IV

Koordinator resora za sport:
Ime i prezime: Jelena Ratković
Godina studija: IV

Koordinator resora za marketing:
Ime i prezime: Jelena Veselinović
Godina studija: IV

Koordinator resora za IT:
Ime i prezime: Dušan Cvetanović
Godina studija: IV

Koordinator resora za časopis:
Ime i prezime: Miloš Ilić
Godina studija: II

Konstitutivna organizacija Studentskog parlamenta je Studentska asocijacija Nova (SAN). To je najveća i jedina studentska organizacija na Ekonomskom fakultetu koja broji preko 1000 članova. Ciljevi SAN-a su poboljšanje studentskog standarda, zastupanje interesa, afirmacija studenata, formiranje povoljnog ambijenta za akademsko usavršavanje, promovisanje međunarodne saradnje, praktičnog i teoretskog znanja, kulture, kao i izrada studentskog časopisa, organizovanje seminara raznolikog karaktera, omogućavanje neformalnog obrazovanja i formiranje studenskog jedinstva.

SAN

U okviru SPEF-a realizovane su studijske posete berzama i sajmovima, predavanja stručnjaka iz oblasti ekonomije (aktuelni ministri, menadžeri velikih kompanija...). Najznačajniji projekti SPEF-a i SAN-a su:

  • Konferencija studenata ekonomije (krajem svake kalendarske godine na Ekonomskom fakultetu, uz prisustvo preko 300 studenata, od čega veliki broj dolazi sa drugih fakulteta iz zemlje i inostranstva. Konferencija traje 2 dana, a predavači su stručnjaci iz oblasti ekonomije, bankarstva, računovodstva, revizije...)
  • Forum mladih ekonomista (u prvom kvartalu svake godine na Zlatiboru. Forum traje 3 dana, a preko 300 studenata dobiju priliku da čuju predavanja eminentnih predavača, kao i da učestvuju u različitim radionicama.)
  • „Case Study – Face the Challenge“ takmičenje (april svake godine - najmlađi projekat. Studenti sa svih ekonomskih fakulteta se takmiče u rešavanju poslovnog problema kompanije)
  • Licitiraj na keju (april svake godine - projekat humanitarnog karaktera, pri kome se na licitaciji nalaze različite knjige i vredni vaučeri partnera i donatora. Celokupan prihod se donira u humanitarne svrhe.)
  • Ekonomijada (maj svake godine - najveće sportsko edukativno takmičenje koje okuplja studente ekonomije iz svih zemalja bivše Jugoslavije i regiona)

Osim toga, SPEF i SAN organizuju i različita predavanja (ministara, privrednika, uglednih ekonomista), kao i posete berzama, NBS-u, humanitarne akcije itd.

E-mail adresa: parlament@eknfak.ni.ac.rs

Posetite nas u kancelariji Studentskog parlamenta koja se nalazi pored knjižare fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC