Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Studentski parlament

Šta predstavlja Studentski palament?

Studentski parlament je zvanični organ Fakulteta, čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava i zaštita interesa studenata. Pored primarnog cilja Studentski parlament Ekonomskog fakulteta u Nišu (SPEF) poklanja značajnu pažnju organizaciji vannastavnih aktivnosti, koji našim studentima omogućavaju dodatno usavršavanje, kako u okvirima ekonomije, tako i nadaleko izvan njih. Uzimanje učešća u ovim aktivnosima SPEF smatra jako važnim za izgradnju kompletne ličnosti studenata jer se upravo na ovakvim događajima obogaćuje znanje, stiču jedinstvene veštine i, naravno, dobri prijatelji.

Kako se formira Studentski parlament?

Članovi Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta biraju se na izborima, koji se organizuju aprila svake godine, a na kojima pravo glasa imaju svi studenti Ekonomskog fakulteta u Nišu. Tom prilikom studenti imaju priliku da izaberu i konstitutivnu organizaciju Parlamenta. U ovoj ulozi nalazi se Studentska asocijacija Nova (SAN), kao najveća i jedina studentska organizacija na Ekonomskom fakultetu z Nišu, koja ima preko 1000 članova. Ono za šta se zalaže SAN je upravo poboljšanje studentskog standarda, zastupanje interesa, afirmacija studenata, formiranje povoljnog ambijenta za akademsko usavršavanje, promovisanje međunarodne saradnje, praktičnog i teoretskog znanja, kulture, kao i izrada studentskog časopisa, organizovanje seminara raznolikog karaktera, omogućavanje neformalnog obrazovanja i formiranje studenskog jedinstva.

Kako je Studentski parlament organizovan?

Na čelu SPEF-a nalaze se predsednik, student prodekan, dva potpredsednika, kao i rukovodioci resora sa svojim zamenicima. Dakle, u okviru Parlamenta organizovano je trinaest resora, koji sa svojim timom, sačinjenim od članova resora, i uz međusobnu kooperaciju realizuju projekte i izvršavaju zadatke.

Predsednik parlamenta: Kristina Petrović

Student prodekan: /

Potpredsednik: Marija Đigić

Potpredsednik: Marina Georgievski

Sekretar: Marina Georgievski

 

Resor za kulturu

Predsednik: Andreina Manasijević

Resor za sport

Predsednik: Vukašin Stanković

Resor za časopis

Predsednik: Jana Ivanović

Resor za studentsku i univerzitetsku saradnju

Predsednik: Tatjana Simić

Resor za marketing

Predsednik: Katarina Boričić

Resor za humanitarni rad

Predsednik: Milana Zlonoga

Resor za prakse i međunarodnu saradnju

Predsednik: Saška Mitić

Resor za seminare

Predsednik: Milena Dinić

Resor za nastavu, nauku i reformu

Predsednik: Jovana Radisavljević

Resor za IT

Predsednik: Danilo Petrović

 

Preuzmite: Statut Studentske Asocijacije Nova , Rigistar studnetskih asocijacija

 

Šta Parlament omogućuje studentima?

Pored svog primarnog cilja, gde SPEF jeste organ najbliži studentima, i predstavlja prvu stanicu u procesu rešavanja studentskih problema, Parlament na čelu sa SAN-om je glavni pokretač i realizator brojnih događaja i projekata počev od studijskih poseta berzama i sajmovima, preko predavanja eminentnih stručnjaka, Konferencije studenata ekonomije, Foruma mladih ekonomista do različitih humanitarnih akcija i druženja za studente.

Projekti koje SPEF i SAN ističu su:

Konferencija studenata ekomomije, novembra svake godine okuplja preko 300 studenata iz zemlje i regiona ns Ekonomskom fakultetu u Nišu. Ovde se studenti mogu edukovati u vezi sa gorućim i interesantnim pitanjima iz oblasti ekonomije, bankarstva, računovodstva... Konferencija se organizuje proteklih pet godina i okupila je više od 30 renomiranih predavača.

Forum mladih ekonomista studentima omogućava prisustvo predavanjima eminentnih predavača van fakulteta i učestvovanje u različitim radionicama kao i priliku da steknu nove kontakte. Održava se početkom svake kalendarske godine, na Zlatiboru.

"Case study - face the challenge" takmičenje od skoro pruža priliku da se studenti svih ekonomskih fakulteta oprobaju u rešavanju poslovnih problema preduzeća.

Licitiraj na keju - najveća i najznačajnija humanitarna akcija koja svake godine okuplja veći broj ljudi i organizacija spremnih da pomognu, te svake godine biva prikupljeno više finansijskih sredstava za one koji su najugroženiji i kojima je pomoć najpotrebnija.

Ekonomijada, sportsko - edukativno takmičenje za studente ekonomije iz regiona. Projekat koji obezbeđuje zagarantovanu zabavu i druženje.

 

Gde i kako možete kontaktirati Parlament?

Na e-adresi: parlament@eknfak.ni.ac.rs

U kancelariji Studentskog parlamenta, pored knjižare fakulteta, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Na fejsbuk stranici: www.facebook.com/StudentskiParlamentEkonomskogNis

SAN
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17