Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Angažovani po ugovoru

Dr Slađana Ristić-Gorgiev

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: filozofski 413 suturen
Konsultacije:
e-mail: sladjana.ristic.gorgiev@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.160
Predmeti: OAS - 4416 Osnovi filozofije
OAS - 4417 Filozofija ekonomije

Dr Marko Milojković

Zvanje: redovni profesor
Katedra:
Kabinet:
Konsultacije:
e-mail: marko.milojkovic@elfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 529-363
Predmeti: MAS - 7421 Uvod u mašinsko učenje u poslovanju
MAS - 7433 Internet poslovanje i web analitika

Dr Marko Petković

Zvanje: redovni profesor
Katedra:
Kabinet: PMF suturen
Konsultacije:
e-mail: dexterofnis@gmail.com
Telefon: 018 533-015 lok.102
Predmeti: MAS - 7411 Programiranje za poslovne primene 1
MAS - 7414 Programiranje za poslovne primene 2

Dr Dejan Marković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: filozofski 405 suturen
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.147
Predmeti: OAS - 4023 Ruski jezik I
OAS - 4031 Ruski jezik II
OAS - 4123 Ruski jezik III
OAS - 4131 Ruski jezik IV
OAS - 4498 Ruski jezik - drugi strani jezik

Dr Slaviša Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: IV 11 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
sreda 11:00-13:00
e-mail: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Telefon: 018 500-260
Predmeti: OAS - 4004 Sociologija

Dr Miroslav Milovanović

Zvanje: docent
Katedra:
Kabinet:
Konsultacije:
e-mail: miroslav.b.milovanovic@elfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 529-363
Predmeti: MAS - 7421 Uvod u mašinsko učenje u poslovanju
MAS - 7433 Internet poslovanje i web analitika

Mr Aleksandra Breu

Zvanje: predavač
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 7 drugi sprat
Konsultacije: subota 10:00-11:00
e-mail: breual@gmail.com
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4022 Nemački jezik I
OAS - 4030 Nemački jezik II
OAS - 4122 Nemački jezik III
OAS - 4130 Nemački jezik IV
OAS - 4497 Nemački jezik - drugi strani jezik
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17