Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Prijava ispita i kolokvijuma

Prijavljivanje polaganja ispita u svim ispitnim rokovima vrši se preko studentskog portala e-INDEKS (http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs), u terminima za prijavu ispita koji se objavljuju na sajtu Fakulteta.

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi organizuju se u skladu sa godišnjim kalendarom ispita Fakulteta. Kalendar ispita objavljuje se sa početkom svake školske godine i sastavni je deo plana izvođenja nastave.

Studenti koji su obnovili upis godine mogu polagati ispite iz obnovljene godine u svim redovnim i vanrednim ispitnim rokovima.

Na predlog Studentskog parlamenta stručna služba sačinjava raspored polaganja ispita u ispitnom roku i ističe ga na oglasnim tablama.

Redovni ispitni rokovi su:

  • Januarski u periodu od 21.01. do 14.02. tekuće godine,
  • Martovski u periodu od 15.03. do 30.03. tekuće godine,
  • Junski u periodu od 05.06. do 05.07. tekuće godine,
  • Septembarski u periodu od 25.8. do 15.09. tekuće godine,
  • Oktobarski u periodu od 25.09. do 10.10. tekuće godine.

Vanredni ispitni rokovi

Na početku školske godine, na zahtev Studentskog parlamenta, Nastavno-naučno veće donosi odluku o vanrednim ispitnim rokovima.

Kolokvijumi

Prijavljivanje kolokvijuma vrši se preko studentskog portala e-INDEKS, u skladu sa Rasporedom izvođenja kolokvijuma u tekućem semestru.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17