Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Prijava ispita i kolokvijuma

Ispiti se prijavljuju putem prijava koje se ubacuju u sandučiće smeštene u blizini kancelarije Službe za evidenciju studenata. Prijave se mogu nabaviti u knjižari Fakulteta. Uplata za ispite se vrši na žiro račun Fakulteta: 840-1683666-17, sa odgovarajućim pozivom na broj.

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi organizuju se u skladu sa godišnjim kalendarom ispita Fakulteta. Kalendar ispita objavljuje se sa početkom svake školske godine i sastavni je deo plana izvođenja nastave.

Studenti koji su obnovili upis godine mogu polagati ispite iz obnovljene godine u svim redovnim i vanrednim ispitnim rokovima.

Na predlog Studentskog parlamenta stručna služba sačinjava raspored polaganja ispita u ispitnom roku i ističe ga na oglasnim tablama.

Redovni ispitni rokovi su:

  • Januarski u periodu od 21.01. do 15.02. tekuće godine,
  • Aprilski u periodu od 20.03. do 05.04. tekuće godine,
  • Junski u periodu od 10.06. do 05.07. tekuće godine,
  • Septembarski u periodu od 25.8. do 15.09. tekuće godine,
  • Oktobarski u periodu od 01.10. do 15.10. tekuće godine.

Vanredni ispitni rokovi

  • Decembarski u periodu od 25.11. do 15.12. tekuće godine.

Na zahtev Studentskog parlamenta Nastavno-naučno veće Fakulteta može odobriti dodatne ispitne rokove u terminima predviđenim za održavanje ispita na fakultetima Univerziteta u Nišu.

U Decembarskom ispitnom roku i u dodatnim ispitnim rokovima svi studenti plaćaju prijavu ispita u skladu sa Odlukom o visini nadoknade za usluge koje Ekonomski fakulteta pruža studentima.

Kolokvijumi

Kolokvijume zakazuju asistenti u dogovoru sa studentima.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17