Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Šema nastavnog plana

Šema nastavnog plana (od školske 2020/21. godine)

Na studijskom programu Ekonomija (240 ESPB) nastava se odvija u okviru sedam modula (smerova) sa identičnim nastavnim predmetima na prvoj godini studija. Prilikom upisa student se odmah opredeljuje za jedan od sledećih modula:

Osnovne akademske studije u okviru studijskog programa Ekonomija 180 traju tri godine (6 semestara). Sa završetkom student ostvaruje 180 ESPB i može upisati master akademske studije u trajanju od dve godine (4 semestra, 120 ESPB).

Šema starog nastavnog plana

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17