Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Projekat III 44007

Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i observaciji i njihova primena u biološkim,ekonomskim i sociološkim sistemima

Projekat se realizuje u okviru Programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja koje sprovodi i finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


http://apps.eknfak.ni.ac.rs/ler/index.html


http://apps.eknfak.ni.ac.rs/zdravlje/zagadjenje.php

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC