Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Projekat III 44007

Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i observaciji i njihova primena u biološkim,ekonomskim i sociološkim sistemima

Projekat se realizuje u okviru Programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja koje sprovodi i finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


http://apps.eknfak.ni.ac.rs/ler/index.html


http://apps.eknfak.ni.ac.rs/zdravlje/zagadjenje.php
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17