Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja Ekonomskog fakulteta u Nišu

Međunarodna saradnja Fakulteta obuhvata različite programe. Fakultet je potpisao sporazume o saradnji sa:

 • Ekonomskim fakultetom na Palama, Univerzitet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BIH
 • Fakultetom poslovne ekonomije u Bijeljini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, BIH
 • Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci, Republika Srpska, BIH
 • Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzla, BIH
 • Univerzitet u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska
 • Univerzitetom u Zagrebu, Fakultetom organizacije i informatike, Varaždin, Hrvatska
 • Ekonomskim fakultetom u Rijeci, Hrvatska
 • Univerzitetom Sjever, Koprivnica, Hrvatska
 • Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Državnim univerzitetom u Tetovu, Makedonija
 • Univerzitet Sv. Kiril i Metodij Skoplje, Ekonomski fakultet Skoplje, Makedonija
 • Univerzitetom Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Fakultetom za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid, Makedonija
 • Univerzitetom Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Ekonomski fakultet Prilep, Makedonija
 • Belgorod State Technological University named after V.G Shukhov, Russia
 • Russian University of Cooperation, Russia
 • FSBEI HPE Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
 • D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
 • Andrzej Frycz Modrzewki Krakow University, Poland
 • Kavala Institute of Technology, Departmant of Accountancy, Kavala, Greece
 • Cyprus University of Technology, Faculty of Management and Economics, Cyprus
 • Economics School Celje, Vocational College Celje, Slovenia
 • School of Business and Management Novo Mesto, Slovenia
 • Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, Slovenia
 • University CA’ Foscari of Venice, Italy
 • University Nice, Sophia Antipolis

Saradnja se realizuje u oblastima:

 • usavršavanja nastavnika i saradnika,
 • učešća u određenim oblicima nastave,
 • razmene udžbeničke literature,
 • organizovanja konferencija,
 • saradnje studentskih asocijacija.

Međunarodna saradnja Univerziteta u Nišu

Univerzitet u Nišu, preko fakulteta ili direktno, ostvaruje bilateralnu i multilateralnu saradnju sa mnogim naučnim i obrazovnim institucijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu. Saradnja se ostvaruje članstvom u međunarodnim i interuniverzitetskim asocijacijama, preko međunarodnih projekata, kao i preko ugovora o direktnoj saradnji. Takođe, Univerzitet u Nišu pruža finansijsku i organizacionu pomoć studentima u ostvarivanju njihovih međunarodnih aktivnosti.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17