Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Vanredni profesori

Dr Dejan Marković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: filozofski 405 suturen
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.147
Predmeti: OAS - 4023 Ruski jezik I
OAS - 4031 Ruski jezik II
OAS - 4123 Ruski jezik III
OAS - 4131 Ruski jezik IV
OAS - 4498 Ruski jezik - drugi strani jezik

Dr Aleksandra Anđelković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 10 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-693
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4083 Međunarodna logistika
OAS - 4582 Upravljanje kanalima distribucije
MAS - 7231 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Danijela Stošić Panić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 6 peti sprat
Konsultacije:
e-mail: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
MAS - 7224 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
MAS - 7364 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8234 Procesni modeli strategijskog preduzetništva
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Mirjana Jemović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: sreda 11:00-13:00
e-mail: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7203 Bankarstvo
MAS - 7432 Kvantitativne finansije
DAS - 8004 Globalno bankarstvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Milica Đorđević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 5 peti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-685
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4074 Revizija
MAS - 7218 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8216 Eksterni i interni nadzor poslovanja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Kostadinović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 2 peti sprat
Konsultacije: petak 14:00-16:00
e-mail: ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-682
Predmeti: OAS - 4041 Ekonomika industrije
OAS - 4055 Ekonomika turizma
OAS - 4077 Industrijski menadžment
MAS - 7219 Regionalna ekonomija
DAS - 8006 Industrijska ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Bojana Novićević Čečević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 6 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-612
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8222 Lean računovodstvo i upravljanje preduzećem
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4051 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
MAS - 7366 Upravljanje rizikom
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Radojičić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-13:00
e-mail: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7203 Bankarstvo
MAS - 7432 Kvantitativne finansije
DAS - 8004 Globalno bankarstvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slaviša Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: IV 11 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
sreda 11:00-13:00
e-mail: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Telefon: 018 500-260
Predmeti: OAS - 4004 Sociologija
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17