УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ИСПИТА

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

  • Китановић Д., Голубовић Н. и Петровић Д. (2008), „Приручник за полагање класификационог испита из Предмета Политичка економија (Основи економије)“ , Економски факултет, Ниш
  • Богдановић Д. и Иванишевић Г. (2006), „Основи економије“ (уџбеник за први разред економске школе)
  • Драгишић Д., Илић Б., Медојевић Б., Павловић М. (2005), „Основи економије“ (уџбеник за други разред економске школе)

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

  • Фигар Н., Милојевић Р. (2006), „Пословна економија, приручник за припрему пријемног испита“, Економски факултет, Ниш

СОЦИОЛОГИЈА

  • Хафнер П. (2010), „Приручник за полагање пријемног испита из Социологије“, Економски факултет, Ниш
  • Митровић М. и Петровић С. (2006) „Социологија“ (уџбеник за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
  • Група аутора, (2011) „Социологија“ (уџбеник за III разред стручних школа и IV разред гимназије), Београд

МАТЕМАТИКА

  • Богдановић С., Милојевић М., Поповић Ж., Стојковић Н., „Збирка задатака из Математике за пријемни испит на Економском факултету у Нишу“, Економски факултет, Ниш, 2009, 4. издање.