Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставници и сарадници

Наставно особље

За остваривање наставних планова и програма основних, специјалистичких, магистарских, докторских студија и студија за иновацију знања Факултет располаже изузетном кадровском базом. Високостручни кадрови су гарант стицања високог нивоа знања у области пословне економије, финансијског менаџмента и маркетинга.

Комплетан процес наставе на Економском факултету у Нишу обављају наставници и сарадници који су запослени на овој високошколској институцији. Осим часова предавања и вежби сви професори и асистенти имају одређен термин за консултативну наставу. У предвиђеним терминима који су истакнути на електронској табли у холу Факултета, наставници и сарадници обављају индивидуалну (консултативну) наставу са сваким заинтересованим студентом појединачно.

Наставници и сарадници Економског факултета у Нишу су и аутори уџбеника који се користе у наставном процесу. Неки од тих уџбеника се користе и на другим факултетима.

kolektiv
Упис

Студентске организације