Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Катедра за пословно управљање

Др Драгана Раденковић-Јоцић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4042 Привредно право
ОАС - 4076 Корпоративно управљање
ОАС - 4088 Право ЕУ
МАС - 7017 Право унутрашњег тржишта ЕУ
ДАС - 8017 Право конкуренције ЕУ
Биографија: Cirriculum vitae

Др Горан Миловановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 10 други спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-674
Предмети: ОАС - 4045 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4050 Међународни маркетинг
ОАС - 4083 Међународна логистика
МАС - 7031 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7260 Риверсна логистика
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
ДАС - 8229 Менаџмент снабдевања у условима глобализације
ДАС - 8244 Теорија предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Симић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 17 четврти спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-639
Предмети: ОАС - 4008 Основи менаџмента
ОАС - 4044 Основи организације
МАС - 7009 Менаџмент организационих промена
ДАС - 8014 Менаџмент организационог понашања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Тамара Миленковић-Керковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 4 пети спрат
Консултације: четвртак 12:00-14:00
е-маил: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Телефон: 018 528-684
Предмети: ОАС - 4042 Привредно право
ОАС - 4089 Право међународне трговине
МАС - 7002 Банкарско право
МАС - 7302 Право финансијских институција
ДАС - 8017 Право конкуренције ЕУ
ДАС - 8212 Аутономно право трговинских уговора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сузана Стефановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 20 четврти спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-631
Предмети: ОАС - 4043 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4047 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4087 Управљање производњом
ОАС - 4543 Пословно планирање
МАС - 7024 Стратегија раста и развоја предузећа
МАС - 7031 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
МАС - 7324 Пословна стратегија
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
ДАС - 8241 Стратегије кооперације и умрежавања предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бојан Крстић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: среда 15:00-17:00
е-маил: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4015 Анализа пословних перформанси
ОАС - 4084 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4432 Управљање пословним перформансама
МАС - 7021 Систем стратегијске контроле перформанси
МАС - 7206 Економија одлучивања
МАС - 7221 Стратегијска контрола предузећа
МАС - 7306 Управљање иновацијама
МАС - 7321 Стратегијска контрола и анализа
ДАС - 8023 Теорија предузећа
ДАС - 8247 Управљање вредношћу предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сузана Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4033 Маркетинг
ОАС - 4080 Понашање потрошача
ОАС - 4086 Маркетинг комуницирање
МАС - 7020 Релациони маркетинг
МАС - 7253 Маркетинг услуга
ДАС - 8022 Стратегијски маркетинг
Биографија: Cirriculum vitae

Др Биљана Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4003 Управљање ресурсима предузећа
ОАС - 4079 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4503 Економика предузећа
МАС - 7255 Међународни менаџмент људских ресурса
ДАС - 8027 Управљање каријером
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Радосављевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 23 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-634
Предмети: ОАС - 4003 Управљање ресурсима предузећа
ОАС - 4082 Канали маркетинга
ОАС - 4090 Агенцијско пословање
ОАС - 4430 Предузетништво
ОАС - 4503 Економика предузећа
МАС - 7215 Пословна етика
МАС - 7264 Управљање пословним процесима
ДАС - 8026 Трошкови у пословном одлучивању
ДАС - 8231 Модели пословне изврсности
Биографија: Cirriculum vitae

Др Маја Ивановић-Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 29 четврти спрат
Консултације: среда 13:30-15:30
е-маил: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-659
Предмети: ОАС - 4008 Основи менаџмента
ОАС - 4430 Предузетништво
МАС - 7009 Менаџмент организационих промена
МАС - 7215 Пословна етика
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
ДАС - 8221 Корпоративно предузетништво
Биографија: Cirriculum vitae

Др Александра Анђелковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 10 пети спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-693
Предмети: ОАС - 4045 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4050 Међународни маркетинг
ОАС - 4082 Канали маркетинга
ОАС - 4083 Међународна логистика
ОАС - 4582 Управљање каналима дистрибуције
МАС - 7231 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7260 Риверсна логистика
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
ДАС - 8229 Менаџмент снабдевања у условима глобализације
Биографија: Cirriculum vitae

Др Данијела Стошић Панић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 6 пети спрат
Консултације:
е-маил: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4043 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4047 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4087 Управљање производњом
МАС - 7224 Стратегија раста и развоја предузећа
МАС - 7324 Пословна стратегија
МАС - 7364 Управљање пословним процесима
ДАС - 8234 Процесни модели стратегијског предузетништва
Биографија: Cirriculum vitae

Сандра Милановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II anex 4 други спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-652
Предмети: ОАС - 4447 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4479 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4482 Канали маркетинга
ОАС - 4503 Економика предузећа
ОАС - 4543 Пословно планирање
ОАС - 4582 Управљање каналима дистрибуције

Милица Јовановић Вујатовић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: среда 15:00-17:00
е-маил: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-633
Предмети: ОАС - 4445 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4450 Међународни маркетинг
ОАС - 4483 Међународна логистика
ОАС - 4484 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4532 Управљање пословним перформансама

Ружица Петровић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4442 Привредно право
ОАС - 4473 Право међународне трговине
ОАС - 4475 Право ЕУ
ОАС - 4476 Корпоративно управљање
ОАС - 4505 Економска географија
ОАС - 4552 Туристичка географија са основама туризма

Јелена Станковић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: среда 14:00-16:00
е-маил: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4433 Маркетинг
ОАС - 4468 Економика трговине
ОАС - 4480 Понашање потрошача
ОАС - 4486 Маркетинг комуницирање
ОАС - 4487 Управљање производњом
ОАС - 4518 Микроекономија
Упис

Студентске организације