Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Студентски парламент

Студирање на Економском факултету не представља само учење и полагање испита. Нашим многобројним студентима омогућено је да учествују у разним ваннаставним активностима и на тај начин обогате своје студирање, развију специфичне вештине и, наравно, стекну праве пријатеље. Током студија они могу да учествују у раду факултета у оквиру Студентског парламента, Студентске Асоцијације Нова, као и у раду највеће светске студентске организације AIESEC.

Студентски парламент Економског факултета представља орган Факултета и званично представничко тело студената. Преко њега студенти остварују права и штите своје интересе на Факултету. Чланови Студентског парламента су студенти који су изабрани од стране колега са својих година на изборима који се одржавају у априлу сваке године.

На челу Студентског парламента налазе се председник, студент продекан, потпредседници и руководиоци ресора. Студентски парламент има десет ресора, а руководиоци сваког ресора, заједно са члановима, својим радом и интерном координацијом испуњавају задатке и реализују пројекте.

Иван Цветковић

Александра Ђорђевић

Председник Студентског парламента:
Име и презиме: Иван Цветковић
Година студија: IV

Студент продекан:
Име и презиме: Александра Ђорђевић
Година студија: IV

Потпредседник Студентског парламента и координатор ресора за културу:
Име и презиме: Кристина Марјановић
Година студија: IV

Потпредседник Студентског парламента и координатор ресора за семинаре:
Име и презиме: Анђела Јовановић
Година студија: II

Секретар Студентског парламента:
Име и презиме: Мила Стаменковић
Година студија: IV

Спортско друштво „Економац“:
Председник: Милан Јокић
Година студија: мастер
Потпредседник: Стефан Батало
Година студија: IV

Координатор ресора за хуманитарни рад:
Име и презиме: Лазар Јоксимовић
Година студија: III

Координатор ресора за студентску и универзитетску сарадњу:
Име и презиме: Александар Антић
Година студија: III

Координатор ресора за наставу, науку и реформу:
Име и презиме: Анђела Ђокић
Година студија: III

Координатор ресора за праксе и међународну сарадњу:
Име и презиме: Александра Вујмиловић
Година студија: IV

Координатор ресора за спорт:
Име и презиме: Јелена Ратковић
Година студија: IV

Координатор ресора за маркетинг:
Име и презиме: Јелена Веселиновић
Година студија: IV

Координатор ресора за IT:
Име и презиме: Душан Цветановић
Година студија: IV

Координатор ресора за часопис:
Име и презиме: Милош Илић
Година студија: II

Конститутивна организација Студентског парламента је Студентска асоцијација Нова (САН). То је највећа и једина студентска организација на Економском факултету која броји преко 1000 чланова. Циљеви САН-а су побољшање студентског стандарда, заступање интереса, афирмација студената, формирање повољног амбијента за академско усавршавање, промовисање међународне сарадње, практичног и теоретског знања, културе, као и израда студентског часописа, организовање семинара разноликог карактера, омогућавање неформалног образовања и формирање студенског јединства.

SAN

У оквиру СПЕФ-а реализоване су студијске посете берзама и сајмовима, предавања стручњака из области економије (актуелни министри, менаџери великих компанија...). Најзначајнији пројекти СПЕФ-а и САН-а су:

  • Конференција студената економије (крајем сваке календарске године на Економском факултету, уз присуство преко 300 студената, од чега велики број долази са других факултета из земље и иностранства. Конференција траје 2 дана, а предавачи су стручњаци из области економије, банкарства, рачуноводства, ревизије...)
  • Форум младих економиста (у првом кварталу сваке године на Златибору. Форум траје 3 дана, а преко 300 студената добију прилику да чују предавања еминентних предавача, као и да учествују у различитим радионицама.)
  • „Case Study – Face the Challenge“ такмичење (април сваке године - најмлађи пројекат. Студенти са свих економских факултета се такмиче у решавању пословног проблема компаније)
  • Лицитирај на кеју (април сваке године - пројекат хуманитарног карактера, при коме се на лицитацији налазе различите књиге и вредни ваучери партнера и донатора. Целокупан приход се донира у хуманитарне сврхе.)
  • Економијада (мај сваке године - највеће спортско едукативно такмичење које окупља студенте економије из свих земаља бивше Југославије и региона)

Осим тога, СПЕФ и САН организују и различита предавања (министара, привредника, угледних економиста), као и посете берзама, НБС-у, хуманитарне акције итд.

Е-маил адреса: parlament@eknfak.ni.ac.rs

Посетите нас у канцеларији Студентског парламента која се налази поред књижаре факултета сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC