Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Међународна сарадња

Међународна сарадња Економског факултета у Нишу

Међународна сарадња Факултета обухвата различите програме. Факултет је потписао споразуме о сарадњи са:

 • Економским факултетом на Палама, Универзитет Источно Сарајево, Република Српска, БИХ
 • Факултетом пословне економије у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска, БИХ
 • Економским факултетом у Бањој Луци, Република Српска, БИХ
 • Универзитет у Тузли, Економски факултет Тузла, БИХ
 • Универзитет у Загребу, Економски факултет Загреб, Хрватска
 • Универзитетом у Загребу, Факултетом организације и информатике, Вараждин, Хрватска
 • Економским факултетом у Ријеци, Хрватска
 • Универзитетом Сјевер, Копривница, Хрватска
 • Економским факултетом у Подгорици, Универзитет Црне Горе, Црна Гора
 • Државним универзитетом у Тетову, Македонија
 • Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопље, Економски факултет Скопље, Македонија
 • Универзитетом Св. Климент Охридски, Битола, Факултетом за туризам и угоститељство, Охрид, Македонија
 • Универзитетом Св. Климент Охридски, Битола, Економски факултет Прилеп, Македонија
 • Belgorod State Technological University named after V.G Shukhov, Russia
 • Russian University of Cooperation, Russia
 • FSBEI HPE Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
 • D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
 • Andrzej Frycz Modrzewki Krakow University, Poland
 • Kavala Institute of Technology, Departmant of Accountancy, Kavala, Greece
 • Cyprus University of Technology, Faculty of Management and Economics, Cyprus
 • Economics School Celje, Vocational College Celje, Slovenia
 • School of Business and Management Novo Mesto, Slovenia
 • Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, Slovenia
 • University CA’ Foscari of Venice, Italy
 • University Nice, Sophia Antipolis

Сарадња се реализује у областима:

 • усавршавања наставника и сарадника,
 • учешћа у одређеним облицима наставе,
 • размене уџбеничке литературе,
 • организовања конференција,
 • сарадње студентских асоцијација.

Међународна сарадња Универзитета у Нишу

Универзитет у Нишу, преко факултета или директно, остварује билатералну и мултилатералну сарадњу са многим научним и образовним институцијама и асоцијацијама у земљи и иностранству. Сарадња се остварује чланством у међународним и интеруниверзитетским асоцијацијама, преко међународних пројеката, као и преко уговора о директној сарадњи. Такође, Универзитет у Нишу пружа финансијску и организациону помоћ студентима у остваривању њихових међународних активности.

Упис

Студентске организације