Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија научног истраживања 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Стратегијски маркетинг
 2. Стратегије производње умрежених предузећа
 3. Трошкови у пословном одлучивању

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Менаџмент организационог понашања
  2. Теорија предузећа
  3. Менаџмент ланцима снабдевања
  4. Управљање каријером
  5. Финансијска стратегија корпоративних предузећа

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Информациони системи у економији
  2. Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
  3. Финансијско извештавање у условима монетарних промена
  4. Финансијска теорија и политика
  5. Глобално банкарство
  6. Међународни економски и финансијски односи
  7. Менаџмент јавног сектора
  8. Право конкуренције ЕУ
  9. Макроекономија и макроекономски менаџмент
  10. Транзиција постсоцијалистичких привреда
  11. Стратегије привредног развоја

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
2. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
4. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 16 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Микроекономски модели
  2. Финансијско извештавање о новчаним токовима
  3. Тржиште финансијских деривата
  4. Квантитативне методе у економији
  5. Индустријска економија
  6. Глобализација светске економије и национална економија
  7. Математичке методе у економији
  8. Аграрна политика ЕУ
  9. Економика јавног избора
  10. Стратегија и политика развоја трговине
  11. Социјална екологија
  12. Географија светске економије

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -
2. Израда докторске дисертације   60 ЕСПБ бодова
Упис

Студентске организације