Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Међународни менаџмент

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Основи економије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Основи менаџмента 6 7 ЕСПБ бодова
3. Финансијско рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
4. Управљање ресурсима предузећа 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Статистика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Анализа пословних перформанси 6 7 ЕСПБ бодова
3. Национална економија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Социологија
 4. Економске доктрине

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Основи организације 6 7 ЕСПБ бодова
2. Међународна економија 6 7 ЕСПБ бодова
3. Регионална географија света 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Маркетинг
 2. Економија капитала и финансирање развоја

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Међународни маркетинг 6 7 ЕСПБ бодова
2. Банкарски менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
3. Међународно пословно финансирање 6 7 ЕСПБ бодова
4. Други страни језик 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик II 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Информатика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Планирање и политика предузећа 6 7 ЕСПБ бодова
3. Међународна логистика 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик III 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Трговински менаџмент
 2. Економија јавног сектора

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Монетарна економија 6 7 ЕСПБ бодова
2. Менаџмент у спољној трговини 6 7 ЕСПБ бодова
3. Право међународне трговине 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик IV 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Управљачко рачуноводство
 2. Индустријски менаџмент

7. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Стручна пракса   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Право ЕУ
 2. Управљање интелектуалним капиталом
 3. Електронско пословање
 4. Економика транзиције
 5. Филозофија економије
 6. Корпоративно управљање

8. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Завршни рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економика трговине
 2. Финансијска и актуарска математика
 3. Привредно право
 4. Канали маркетинга
 5. Операциона истраживања
 6. Аграрни менаџмент
Упис

Студентске организације