Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
Услуге ресторана
12.09.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
20.09.2017. до 11,00
Услуге ресторана
05.06.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора- партије 2 и 3
Обустава партије 1
12.06.2017. до 11,00
Услуга штампања материјала
22.05.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
29.05.2017. до 10,00
Набавака канцеларијског материјала
26.04.2017.
Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
05.05.2017. до 11,00
Набавака електричне енергије
06.02.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
14.02.2017. до 12,00
Набавка рачунарске опреме
12.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обустава партије 2 и 4
20.12.2016. до 10,00
Набавака иностраних часописа
23.11.2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.12.2016. до 10,00

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC