Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци јавних набавки

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 01/2020 Набавка електричне енергије за потребе Економског факултета за 2020. годину
Рок за достављање понуда:
10.02.2020. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 ЈН 03/2020 Услуге ресторана и смештаја у 2020. години
Рок за достављање понуда:
24.06.2020. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 ЈН 02/2020 Услуде штампања у 2020. години
Рок за достављање понуда:
01.07.2020. године у 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење
Обавештење
Обавештење
Обавештење
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење
Упис

Студентске организације