Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Савет Економског факултета

За чланове Савета Економског факултета у Нишу – представника наставног и ненаставног особља Факултета на мандатни период од три године изабрани су:

а) Из структуре редовних професора

 1. Др  Живорад Глигоријевић, редовни професор
 2. Др  Борко Крстић, редовни професор
 3. Др  Бобан Стојановић, редовни професор
 4. Др Срђан Маринковић, редовни професор
 5. Др  Снежана Ђекић, редовни професор

б) Из структуре ванредних професора

 1. Др  Марина Ђорђевић, ванредни професор
 2. Др  Биљана Ђорђевић, ванредни професор
 3. Др Драган Петровић, ванредни професор
 4. Др Соња Јовановић, ванредни професор

в) Из структуре доцената

 1. Др Огњен Радовић, доцент

г) Из структуре наставника страног језика и асистената

 1. Мр Јовица Станковић, асистент
 2. Јелена Радојичић, асистент

д) Из структуре ненаставног особља

 1. Ивана Ранђеловић.

За чланове Савета Економског факултета у Нишу – представника Студентског парламента на мандатни период од једне године изабрани су:

Из реда студената Економског факултета у Нишу
 1. Милош Димић,
 2. Иван Цветковић,
 3. Немања Веселиновић.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC