Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Студијски програм - Финансије, банкарство и осигурање

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Основи економије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Макроекономија 6 7 ЕСПБ бодова
3. Финансијско рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
4. Основи менаџмента 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Јавне финансије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Монетарна економија 6 7 ЕСПБ бодова
3. Финансијски систем и
финансијске институције
6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Социологија
 2. Статистика

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Финансијска тржишта 6 7 ЕСПБ бодова
2. Економика индустрије 6 7 ЕСПБ бодова
3. Микроекономија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Управљање ресурсима предузећа
 2. Маркетинг

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Математика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Управљачко рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
3. Привредно право 6 7 ЕСПБ бодова
4. Банкарски менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик II 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Међународна економија 6 7 ЕСПБ бодова
2. Информатика 6 7 ЕСПБ бодова
3. Управљање ризиком и осигурање 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик III 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска политика
 2. Специјална рачуноводства

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Теорија и анализа биланса 6 7 ЕСПБ бодова
2. Пословне финансије 6 7 ЕСПБ бодова
3. Економске доктрине 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик IV 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Анализа пословних перформанси
 2. Економске функције

7. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Стручна пракса   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Корпоративно управљање
 2. Електронско пословање
 3. Економија капитала и финансирање развоја
 4. Управљање људским ресурсима
 5. Специјални биланси
 6. Економија јавног сектора

8. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Завршни рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Операциона истраживања
 2. Аграрни менаџмент
 3. Стратегијски менаџмент логистике
 4. Стратегијски менаџмент
 5. Економика трговине
 6. Финансијска и актуарска математика
Упис

Студентске организације