Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Акта факултета

Документа са ознаком пдф су у ПДФ (Адобе Ацробат) формату. Да бисте преузели документ кликните десним дугментом на линк и одаберите опцију „Саве таргет/линк ас“. Уколико на рачунару немате инсталиран програм за преглед ових документа, можете га бесплатно преузети овде.

 

Водич за упис студената

пдф Водич за упис студената на Економски факултет у Нишу

 

Статут, стандарди и правилници

пдф МОНОГРАФИЈА - 60 година Економског факултета
пдф Информатор о раду Економског факултета

пдф Акредитација ДАС Економија
пдф Решење о допуни Дозволе за рад
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2020. године)
пдф Решење о измени и допуни Дозволе за рад
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2013. године)
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2008. године)
пдф Статут факултета
пдф Елаборат о студијским програмима
пдф Стратегија обезбеђења квалитета
пдф План интегритета

пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2021
пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2017
пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2013

пдф Комисија за акредитацију и проверу квалитета - Извештај о СПК
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2020. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2017. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2013. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2011. годину

пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета наставног процеса
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета у поступку организовања и завршетка мастер академских студија и израде и одбране мастер радаа
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета докторских студија
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета рада Службе за студентска питања
пдф Стандарди и процедуре рада библиотеке Економског факултета у Нишу

пдф Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета
пдф Правилник о усклађивању стечених стручних академских назива
пдф Правилник о издавачкој делатности Економског Факултета у Нишу
пдф Правилник о организацији и раду Центра за економска истраживања
пдф Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
пдф Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке без примене Закона о ЈН
пдф Правилник о обрачуну плата запослених
пдф Правилник о накнади трошкова за превоз
пдф Правилник о ситематизацији радних места - измена

 

Програм рада Факултета

пдф Програм рада Факултета за 2021. годину
пдф Програм рада Факултета за 2020. годину
пдф Програм рада Факултета за 2019. годину
пдф Програм рада Факултета за 2018. годину

 

Извештаји о раду Факултета

пдф Извештај о раду Факултета за 2020. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2019. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2018. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2017. годину

 

Конкурси за избор наставника и сарадника

Напомена: Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

pdf 20.09.2021. Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
Одредбе наведених чланова Закона и Статута
Ближи критеријуми за избор наставника
Допуна - Ближи критеријуми за избор наставника

 

Извештаји Комисије за избор наставника и сарадника

Обавештења оа стављању на увид јавности Извештаја Комисије за избор наставника и сарадника

 

Одбране докторских дисертација и магистарских теза

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Упис

Студентске организације