Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Основне академске

Основне академске студије

На студијском програму Економија настава се одвија у оквиру седам модула (смерова) са идентичним наставним предметима на првој години студија.

oпширније

Пријава испита и колоквијума

Испити се пријављују путем пријава које се убацују у сандучиће смештене у близини канцеларије Службе за евиденцију студената. Пријаве се могу набавити у скриптарници Факултета. Уплата за испите се врши на жиро рачун Факултета: 840-1683666-17.

oпширније

Семинарски рад

Наставним планом основних академских студија, студент је у обавези да одради два семинарска рада у првом и другом семестру. Циљеви израде семинарског рада су детаљније упознавање студента са одређеном облашћу научне дисциплине кроз темељну разраду једне теме из дате области, као и припрема студента за писање стручних радова.

 Захтев за одобравање теме семинарског рада
 Упутство за израду семинарског рада
 Процедура израде и одбране семинарског рада

Стручна пракса

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената.На Економском факултету у Нишу студенти обављају обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.

 • Обавезна стручна пракса
 • Летња стручна пракса
 • Уговори о пословној сарадњи
oпширније

Дипломски рад

 Образац пријаве теме за израду дипломског рада (Образац одштампати обострано)
 Поступак пријаве и одбране дипломског рада
 Упутство за израду дипломског рада

 Списак тема - Катедра за рачуноводство, математику и информатику
 Списак тема - Катедра за општу економску теорију
 Списак тема - Катедра за пословно управљање
 Списак тема - Катедра за националну економију

  Висина накнада:
 • Уплата на жиро рачун Факултета 840-1683666-17, сврха уплате: пријава и одбрана дипломског рада, без моделa плаћања, позив на број 18-БРОЈ ИНДЕКСА у износу од
  -7.500,00 динара (за буџетске студенте),
  -8.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте)
 • Уплата на жиро рачун Универзитета у Нишу 840-1707666-88, модел плаћања 97, позив на број 49-2021 у износу од 8.000,00 динара и
 • Уплата Републичке административне таксе (РАТ) на жиро рачун Буџета Републике Србије 840-742321843-78, модел плаћања 97, позив на број 41-601 у износу од 870,00 динара.
 • Напомена: у моделима за уплату трошкова Универзитету за израду дипломе, и Републичке административне таксе (РАТ), почетком сваке календарске године мења се „позив на број“. Ово је пример за 2021. годину.

Упис

Студентске организације