Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат: мр Дејана Мандића под називом „Модел утврђивања објективне цене ризика осигурања аутоодговорности у Републици Србији“, дана 30.09.2019. године (петак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета.

20.09.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат: Душан Перовић, дисертацију под називом „Решавање еколошких екстерналија применом економских инструмената у области заштите животне средине“, дана 19.09.2019. године (четверак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета;

09.09.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат: Велида Зимоњић, дисертацију под називом „Допринос маркетинга унапређењу квалитета услуга“, дана 06.09.2019. године (петак) са почетком у 14.00 сати, у сали за седнице Факултета.

26.08.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Зорана Костић под називом „Међузависност услова конкуренције, тржишног учешћа и профитабилности привредних субјеката“, дана 13.04.2019. године (субота) са почетком у 11,00 сати у сали за седнице Факултета.

03.04.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултет а у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Марина Милановић, под називом „Извођење законитости из економских података применом data minig приступа“, дана 15.01.2019. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

25.12.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Данило Лучић, под називом „Утицај корупције на економски раст“, дана 07.12.2018. године (петак) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета

30.11.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Драгана Ранђеловић, под називом „ Рачуноводствена регулатива као претпоставка квалитета финансијских извештаја“, дана 26.11.2018. године (понедељак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета

20.11.2018.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације