Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Менаџмент у туризму

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Основи економије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Основи менаџмента 6 7 ЕСПБ бодова
3. Финансијско рачуноводоство 6 7 ЕСПБ бодова
4. Управљање ресурсима предузећа 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Статистика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Анализа пословних перформанси 6 7 ЕСПБ бодова
3. Национална економија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Социологија
 4. Економске доктрине

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Туристичка географија са основама туризма 6 7 ЕСПБ бодова
2. Менаџмент у туризму 6 7 ЕСПБ бодова
3. Међународна економија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Основи организације
 2. Економска политика

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Пословне финансије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Привредно право 6 7 ЕСПБ бодова
3. Монетарна економија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Економика туризма 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик II 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Регионална географија света 6 7 ЕСПБ бодова
2. Маркетинг 6 7 ЕСПБ бодова
3. Информатика 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик III 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Финансијска тржишта
 2. Трговински менаџмент

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Банкарски менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
2. Агенцијско пословање 6 7 ЕСПБ бодова
3. Други страни језик 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик IV 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Управљачко рачуноводство
 2. Аграрни менаџмент

7. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Стручна пракса   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економија капитала и финансирање развоја
 2. Теорија и политика цена
 3. Међународна логистика
 4. Филозофија економије
 5. Електронско пословање
 6. Економија јавног сектора

8. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Завршни рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Операциона истраживања
 2. Менаџмент у спољној трговини
 3. Међународни маркетинг
 4. Маркетинг комуницирање
 5. Стратегијски менаџмент
 6. Право међународне трговине
Упис

Студентске организације