Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2023 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
20.01.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
Обавештење о изабраној понуди
 М 02/2023 Набавка пића
Рок за достављање понуда:
20.01.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 04/2023 Услуге фотокопорања
Рок за достављање понуда:
10.02.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 03/2023 Услуге коричења
Рок за достављање понуда:
07.02.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М 05/2023 Цвеће и икебане
Рок за достављање понуда:
03.03.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 М 06/2023 Услуге поправке и уградње клима уређаја
Рок за достављање понуда:
07.03.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 М 07/2023 Услуге одржавања и сервисирања фотокопир апарата
Рок за достављање понуда:
08.03.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 08/2023 Услуге одржавања лифта
Рок за достављање понуда:
10.03.2023. године до 12,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
 M10/2023 Набавка услуге организовања и вођења послова безбедности и здравља на раду
Рок за достављање понуда:
13.03.2013.године до 11,00 часова
Образац понуде
Позив за подношење понуда
 М11/2023 Набавка услуге чишћења котлова и димњака
Рок за достављање понуда:
17.03.2013.године до 11,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Упис

Студентске организације