Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2019 Услуге одржавања лифта за 2019. годину
Рок за достављање понуда:
07.03.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 02/2019 Услуге одржавања рач. и рач. опреме за 2019. годину
Рок за достављање понуда:
07.03.2019. до 12,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 03/2019 Услуге сервисирања и монтаже климе за 2019. годину
Рок за достављање понуда:
08.03.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
 М 04/2019 Услуге одржавања и сервисирања фотокопир апарата за 2019. годину
Рок за достављање понуда:
08.03.2019. до 12,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
 М 05/2019 Услуге набавке смештаја
Рок за достављање понуда:
14.03.2019. до 12,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 06/2019 Услуге дератизације и дезинсекције за 2019. годину
Рок за достављање понуда:
27.03.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  М 07/2019 Услуге ПП заштите за 2019. годину
Рок за достављање понуда:
28.03.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 08/2019 Услуге штампања на плексиглас
Рок за достављање понуда:
29.03.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 09/2019 Набавака канцеларијског материјала
Рок за достављање понуда:
04.04.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  М 10/2019 Набавка материјала за одржавање хигијене
Рок за достављање понуда:
10.04.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 11/2019 Набавка материјала за образовање
Рок за достављање понуда:
17.04.2019. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 12/2019 Набавка услуге осигурања
Рок за достављање понуда:
22.05.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 13/2019 Набавка софтвера
Рок за достављање понуда:
16.10.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
 М 14/2019 Услуга замена вентила на радијаторима по кабинетима
Рок за достављање понуда:
17.10.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 M15/2019 Услуга обуке наставника за рад у ЕРП системима
Рок за достављање понуда:
18.10.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Додатане информације и појашњења
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 16/2019 Закуп термина за потребе спортског друштва „Економац“
Рок за достављање понуда:
28.10.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 17/2019 Набавка униформи за службенике обезбеђења Економског факултета
Рок за достављање понуда:
05.11.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 18/2019 Набавка екстерних уређаја- рачунарски миш
Рок за достављање понуда:
12.11.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 19/2019 Услуге повезивања књига
Рок за достављање понуда:
15.11.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 20/2019 Набавка цвећа и икебана
Рок за достављање понуда:
26.11.2019. до 10,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Упис

Студентске организације