Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2023 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
20.01.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 02/2023 Набавка пића
Рок за достављање понуда:
20.01.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 04/2023 Услуге фотокопорања
Рок за достављање понуда:
10.02.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
 M 03/2023 Услуге коричења
Рок за достављање понуда:
07.02.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 05/2023 Цвеће и икебане
Рок за достављање понуда:
03.03.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 06/2023 Услуге поправке и уградње клима уређаја
Рок за достављање понуда:
07.03.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М 07/2023 Услуге одржавања и сервисирања фотокопир апарата
Рок за достављање понуда:
08.03.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
 M 08/2023 Услуге одржавања лифта
Рок за достављање понуда:
10.03.2023. године до 12,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење
 M10/2023 Набавка услуге организовања и вођења послова безбедности и здравља на раду
Рок за достављање понуда:
13.03.2023.године до 11,00 часова
Образац понуде
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
 М11/2023 Набавка услуге чишћења котлова и димњака
Рок за достављање понуда:
17.03.2023.године до 11,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М12/2023 Набавка услуге објављивања огласа и реклама
Рок за достављање понуда:
31.03.2023.године до 11,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 13/2023 Набавка добара - књиге
Рок за достављање понуда:
11.04.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
 M 15/2023 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
28.04.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
 M 16/2023 Креирање визуелног идентитета - пројекат WE-Succeed
Рок за достављање понуда:
04.05.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 17/2023 Израда промотивног материјала - пројекат WE-Succeed
Рок за достављање понуда:
04.05.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М 18/2023 Промо материјал - Студентски парламент
Рок за достављање понуда:
08.05.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 M 09/2023 Текуће одржавање зграде
Рок за достављање понуда:
01.06.2023. године до 12.00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење
Обавештење
 М19/2023 Набавка услуге брендирања материјала за промоцију Факултета
Рок за достављање понуда:
10.05.2023.године до 11,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Образац понуде
Техничка спецификација
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М 20/2023 Спорска опрема/мајице
Рок за достављање понуда:
11.05.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
 М 21/2023 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
16.05.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 22/2023 Набавка материјала за одржавање хигијене
Рок за достављање понуда:
26.05.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 23/2023 Набавка канцеларијског материјала
Рок за достављање понуда:
30.05.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 M 24/2023 Услуге осигурања студената и аутомобила
Рок за достављање понуда:
31.05.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 M 25/2023 Услуге дератизације
Рок за достављање понуда:
29.05.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о обустави поступка
 M 25/2023 Услуге дератизације
Рок за достављање понуда:
01.06.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 15/2023 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
20.06.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 26/2023 Набавка добара - књиге
Рок за достављање понуда:
23.06.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 27/2023 Набавка рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
30.06.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
 M 28/2023 NVivo онлајн курс
Рок за достављање понуда:
30.06.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
Обавештење
 M 29/2023 ПП заштита
Рок за достављање понуда:
04.09.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 30/2023 Услуге хотелског смештаја
Рок за достављање понуда:
08.09.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 31/2023 Услуге ресторана
Рок за достављање понуда:
08.09.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 P 03/2023 Ревизорски извештај за потребе пројекта 101059994 UR‐DATA
Рок за достављање понуда:
11.10.2023. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 M 32/2023 Набавка радне одеће и обуће
Рок за достављање понуда:
13.10.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 33/2023 Услуге студентске задруге
Рок за достављање понуда:
03.11.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М34/2023 Молерско-фарбарски радови
Рок за достављање понуда:
14.11.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 35/2023 Молерско фарбарски радови
Рок за достављање понуда:
21.11.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М36/2023 Инострани часописи
Рок за достављање понуда:
30.11.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 37/2023 Надзор услуга молерско фарбарских радова
Рок за достављање понуда:
29.11.2023. године до 14:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Упис

Студентске организације