Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Мобилност студената

Студентима Економског факултета, којима je у оквиру међународног програма мобилности студената одобрена стипендија за студијски боравак на некој иностраној високошколској институцији, биће признати испити положени током боравка, у складу са Уговором о учењу (Learning Agreement).

У циљу признавања испита положених током периода мобилности (боравка у иностраној високошколској институцији), студент је дужан да од предметног наставника добије сагласност за признавање испита и достави је Комисији за признавање ESPB бодова остварених у периоду мобилности студената Економског факултета у Нишу. На основу добијене сагласноти, студенту ће бити сачињен Уговор о учењу (Learning Agreement).

pdf  Сагласност предметног наставника за признавање испита (Образац одштампати обострано)

Студент по повратку на Економски факултет, Универзитета у Нишу, у обавези је да приложи копију Уговора о учењу оверену и потписану од стране овлашћених лица Универзитета у Нишу и високошколске институције на којој је студијски боравак обављен, као и адекватне доказе да је уредно похађао наставу и положио испите из наведених предмета/курсева на институцији у којој је боравио.

pdf  Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова

 

Упис

Студентске организације