Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Dobrodošli na Ekonomski fakultet u Nišu

Pred vama je prezentacija koja vam omogućuje da se upoznate sa osnovnim informacijama o Ekonomskom fakultetu u Nišu, o nastavnom planu, uslovima za upis, režimu studija i organizaciji fakulteta. Prezentacija je namenjena studentima, kao i učenicima srednjih škola koji su zainteresovani za studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Upis na Ekonomski fakultet

Pozivamo vas da pogledate sajt posvećen upisu studenata: www.eknfak.ni.ac.rs/upis/

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17