Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Akta fakulteta

Dokumenta sa oznakom pdf su u PDF (Adobe Acrobat) formatu. Da biste preuzeli dokument kliknite desnim dugmentom na link i odaberite opciju "Save target/link as". Ukoliko na računaru nemate instaliran program za pregled ovih dokumenta, možete ga besplatno preuzeti ovde.

 

Vodič za upis studenata

pdf Vodič za upis studenata na Ekonomski fakultet u Nišu (za školsku 2014/15. godinu)

 

Statut, standardi i pravilnici

pdf Informator o radu Ekonomskog fakulteta

пдф Rešenje o izmeni i dopuni Dozvole za rad
pdf Dozvola za rad (Akreditacija - 2013)
pdf Dozvola za rad (Akreditacija - 2008)
pdf Statut fakulteta
pdf Elaborat o studijskim programima
pdf Strategija obezbeđenja kvaliteta

pdf Akreditacija Centra za ekonomska istraživanja 2017
pdf Akreditacija Centra za ekonomska istraživanja 2013

pdf Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta - Izveštaj o SPK
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2017. godinu
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2013. godinu
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2011. godinu

pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta nastavnog procesa
pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta doktorskih studija
pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta rada Službe za studentska pitanja
pdf Standardi i procedure rada biblioteke Ekonomskog fakulteta u Nišu

pdf Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta
pdf Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta- izmene
pdf Pravilnik o usklađivanju stečenih stručnih akademskih naziva
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Ekonomskog Fakulteta u Nišu
pdf Pravilnik o organizaciji i radu Centra za ekonomska istraživanja

 

Konkursi za izbor nastavnika i saradnika

pdf 15.08.2019. Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Odredbe navedenih članova Zakona i Statuta
Bliži kriterijumi za izbor nastavnika
Dopuna - Bliži kriterijumi za izbor nastavnika

 

Izveštaji Komisije za izbor nastavnika i saradnika

Obaveštenja oa stavljanju na uvid javnosti Izveštaja Komisije za izbor nastavnika i saradnika

 

Odbrane doktorskih disertacija i magistarskih teza

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija
Obaveštenja o odbranama magistarskih teza

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17