Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Akta fakulteta

Akta fakulteta

Statut fakulteta, Dozvolu za rad, Pravilnike i standarde možete videti ovde.

opširnije

Konkursi za izbor nastavnika i saradnika

Konkurse za izbor nastavnika i saradnika, odredbe navedenih članova Zakona i Statuta, kao i bliže kriterijume za izbor nastavnika i saraadnika možete videti ovde.

opširnije

Izveštaji komisije za izbor nastavnika i saradnika

Izveštaje komisije za izbor nastavnika i saradnika možete videti ovde.

opširnije

Odbrane doktorskih disertacija

Obaveštenja o terminima odbrana doktorskih disertacija, kao i obaveštenja o stavljanju na uvid javnosti možete videti ovde.

opširnije

Odbrane magistarskih teza i specijalističkih radova

Obaveštenja o terminima odbrana magistarskih teza i specijalističkih radova, kao i obaveštenja o stavljanju na uvid javnosti možete videti ovde.

opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17