Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Upis u narednu godinu studija

Student se upisuje u narednu godinu studija svake školske godine. Upis se vrši najkasnije do početka naredne školske godine.

Student može upisati narednu godinu studija sa:

  • osvojenih 54 ESPB za studente koji se finansiraju iz budžeta (važi samo za školsku 2009/2010)
  • osvojenih 37 ESPB za samofinansirajuće studente

Student koji se finansira iz budžeta zadržava taj status pod uslovom da ne ponovi ni jednu godinu u toku studija.

Ako student koji se finansira iz budžeta ponovi godinu studija, snosi troškove studija za ponovljenu godinu u visini koju određuje dekan Fakulteta.

Samofinansirajući student koji u predviđenom roku osvoji 60 ESPB ima pravo da na lični zahtev pređe na finansiranje iz budžeta. Broj budžetskih studenata se, prema Zakonu o visokom obrazovanju, u narednoj godini studija može uvećati za 20%. Ukoliko je veći broj studenata ostvario pravo prelaska na budžet pravi se rang lista, a dva osnovna kriterijuma su broj položenih ispita (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom) i prosečna ocena.

Student koji u prve dve godine studija postigne prosečnu ocenu najmanje 8.5 ima pravo da završi studije u roku kraćem od predviđenog na način i po postupku koje je propisan Statutom Fakulteta.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17