Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavnici i saradnici

Nastavno osoblje

Za ostvarivanje nastavnih planova i programa osnovnih, specijalističkih, magistarskih, doktorskih studija i studija za inovaciju znanja Fakultet raspolaže izuzetnom kadrovskom bazom. Visokostručni kadrovi su garant sticanja visokog nivoa znanja u oblasti poslovne ekonomije, finansijskog menadžmenta i marketinga.

Kompletan proces nastave na Ekonomskom fakultetu u Nišu obavljaju nastavnici i saradnici koji su zaposleni na ovoj visokoškolskoj instituciji. Osim časova predavanja i vežbi svi profesori i asistenti imaju određen termin za konsultativnu nastavu. U predviđenim terminima koji su istaknuti na elektronskoj tabli u holu Fakulteta, nastavnici i saradnici obavljaju individualnu (konsultativnu) nastavu sa svakim zainteresovanim studentom pojedinačno.

Nastavnici i saradnici Ekonomskog fakulteta u Nišu su i autori udžbenika koji se koriste u nastavnom procesu. Neki od tih udžbenika se koriste i na drugim fakultetima.

kolektiv
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17