Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Fondacija "Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu"

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu osnivač je Fondacije "Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu". 

Ciljevi osnivanja Fondacije su promovisanje, zaštita i unapređenje:

 • razvoja nauke i obrazovanja,
 • pružanja pomoći i podrške talentovanim naučnim stvaraocima ekonomske struke u objavljivanju njihovih prvih naučnih dela – master radova i doktorskih disertacija,
 • stvaralaštva u oblastima i disciplinama ekonomske nauke,
 • razvoja talenata – studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu,
 • tehničko-tehnoloških uslova za rad i obavljanje naučne i nastavne aktivnosti,
 • nabavka aktuelne literature iz zemlje i inostranstva,
 • razvoja vrhunske tehnologije primenljive u oblasti registrovane dlatnosti osnivača,
 • položaja osoba sa invaliditetom (studenata i zaposlenih Fakulteta koji imaju ovaj status),
 • finansiranja studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu,
 • humanitarnih aktivnosti,
 • regionalnog razvoja,
 • nediskriminatornih vrednosti,
 • evropskih integracija i međunarodnog razumevanja.

Članovi Upravnog odbora Fondacije "Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu"

 1. Blagoje Novićević, redovni profesor, predsednik
 2. Dragan Petrović, redovni profesor, član
 3. Ivana Ranđelović, član

Upravitelj Fondacije: Prof. dr Tadija Đukić

pdf Statut Fondacije "Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu"


Fondacija "Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu"

Sedište: Niš,  ulica Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
Matični broj: 28831285
PIB: 111315353
Broj računa: 105-3682-41, AIK BANKA

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17