Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Počev od 19.02.2010. godine studentima doktorskih akademskih studija je za potrebe studijskog istraživačkog rada na raspolaganju ISTRAŽIVAČKI CENTAR.

Studentima je na raspolaganju besplatno korišćenje KoBSON baze stručnih časopisa i drugih publikacija iz čitavog sveta. KoBSON trenutno obezbeđuje korisnicima preko 35.000 stranih naučnih časopisa u punom tekstu, i oko 40.000 naslova knjiga, kao i nekoliko indeksnih baza podataka iz svih naučnih oblasti.

Pored navedene mogućnosti, studentima je na raspolaganju i bibliotečki fond Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Istraživački centar je lociran u pozajmnom odeljenju bibilioteke Fakulteta (suturen). Centar je otvoren u vreme rada pozajmnog odeljenja biblioteke (radnim danom od 8.00 do 18.00 i subotom od 8.00 do 13.00 sati).

Želimo Vam puno uspeha u studijskom istraživačkom radu!

Istrazivacki centar

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17