Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Međunarodni menadžment

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
2. Osnovi menadžmenta 6 7 ESPB bodova
3. Finansijsko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
4. Upravljanje resursima preduzeća 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Statistika 6 7 ESPB bodova
2. Analiza poslovnih performansi 6 7 ESPB bodova
3. Nacionalna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Sociologija
 4. Ekonomske doktrine

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi organizacije 6 7 ESPB bodova
2. Međunarodna ekonomija 6 7 ESPB bodova
3. Regionalna geografija sveta 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Marketing
 2. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Međunarodni marketing 6 7 ESPB bodova
2. Bankarski menadžment 6 7 ESPB bodova
3. Međunarodno poslovno finansiranje 6 7 ESPB bodova
4. Drugi strani jezik 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Informatika 6 7 ESPB bodova
2. Planiranje i politika preduzeća 6 7 ESPB bodova
3. Međunarodna logistika 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Trgovinski menadžment
 2. Ekonomija javnog sektora

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Monetarna ekonomija 6 7 ESPB bodova
2. Menadžment u spoljnoj trgovini 6 7 ESPB bodova
3. Pravo međunarodne trgovine 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Upravljačko računovodstvo
 2. Industrijski menadžment

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Pravo EU
 2. Upravljanje intelektualnim kapitalom
 3. Elektronsko poslovanje
 4. Ekonomika tranzicije
 5. Filozofija ekonomije
 6. Korporativno upravljanje

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomika trgovine
 2. Finansijska i aktuarska matematika
 3. Privredno pravo
 4. Kanali marketinga
 5. Operaciona istraživanja
 6. Agrarni menadžment
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17