Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Odbrane magistarskih teza i specijalističkih radova

Napomena: Magistarska teza i Izveštaj Komisije dostupni su javnosti u Biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

21.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Jasmina Kekenj, pod nazivom „Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća“, dana 27.09.2016. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u sali broj četiri Fakulteta.

13.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Aleksandar Ikodinović, pod nazivom „Ekonomsko ekološke posledice mirnodopskih vojnih aktivnosti na životnu sredinu Republike Srbije“, dana 20.09.2016. godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

08.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Predrag Marković pod nazivom „ Mogućnost primene cost benefit analize u ruralnom razvoju Srbije“, dana 14.09.2016. godine (sreda) sa početkom u 10,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

08.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Jasmina Ilić Paljević pod nazivom „ Razvoj poljoprivrednih gazdinstava u opštini Sokobanja“ dana 14.09.2016. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

15.07.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Aleksandra Ikodinovića pod nazivom „Ekonomsko-ekološke posledice mirnodopskih vojnih aktivnosti na životnu sredinu Republike Srbije“.

13.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Jasmine Kekenj pod nazivom „Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća“.

03.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Predraga Markovića pod nazivom „Mogućnosti primene cost benefit analize u ruralnom razvoju Srbije“.

03.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Jasmine Ilić-Paljević pod nazivom „Razvoj poljoprivrednih gazdinstava u opštini Sokobanja“.

22.02.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Dragan Gorčić pod nazivom „Uloga i značaj finansijske analize u upravlјanju performansama preduzeća“, dana 27.02.2016. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

26.01.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Ana Petrović-Stamenković pod nazivom „Neoklasična teorija kapitala i njena kritika“, dana 06.02.2016. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

29.10.2015. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Ane Petrović-Stamenković pod nazivom „Neoklasična teorija kapitala i njena kritika“.

29.01.2015. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Olja Petrović pod nazivom „Privreda Srbije između tranzicije i ekonomske krize“, dana 02.02.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 sati u sali 5 Fakulteta.

17.11.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Dragana Gorčića pod nazivom „Uloga i značaj finansijske analize u upravljanju performansama preduzeća“.

03.11.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske tete kandidata Olje Petrović pod nazivom „Privreda Srbije između tranzicije i ekonomske krize“.

01.10.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milan Petković pod nazivom „Značaj turizma za privredni razvoj“, dana 03.10.2014. godine (petak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

22.08.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Marija Stamenković pod nazivom „Fiskalni značaj ustupljenih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“, dana 04.09.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

14.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Miloša Nikolića pod nazivom „Uloga menadžera u kreiranju dividendne politike preduzeća“.

10.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Marije Đorđević pod nazivom „Finansiski izveštaji banke kao osnova merenja ključnih rizika poslovanja“.

10.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Milana Petkovića pod nazivom „Uticaj banjskog turizma na privredni razvoj Srbije“.

09.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Dragana Mijailovića pod nazivom „Kreditni rizik i njegov značaj u bankarskom poslovanju“.

08.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Nebojša Petković pod nazivom „Uloga marketing komuniciranja u kreiranju marke“, dana 12.07.2014. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali pet Fakulteta.

08.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Marija Stošić pod nazivom „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u oblastima istraživanja i razvoja tehnologije“, dana 11.07.2014. godine (petak) sa početkom u 13,30 sati u sali za sednice Fakulteta.

30.06.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obavestava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Džuvarević Igor pod nazivom „Uloga institucija u ekonomiji“, dana 10.07.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali instituta.

05.06.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Marije Stamenković pod nazivom „Fiskalni značaj ustupljenih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“.

20.05.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Marije Stošić pod nazivom „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u oblastima istraživanja i razvoja tehnologije“.

16.05.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Nebojše Petkovića pod nazivom „Uloga marketing komuniciranja u kreiranju marke“.

16.12.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milijana Marinković pod nazivom „Računovodstvena regulativa u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja“, dana 25.12.2013. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati u sali pet Fakulteta.

10.12.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Igora Džuvarevića pod nazivom „Ekonomski značaj institucija“.

30.10.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Milijane Marinković pod nazivom „Računovodstvena regulativa u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izveštaja“.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC