Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Reč dekana

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu

Dragi studenti, dobro došli na Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. Hvala  što ste  nam poklonili poverenje, da MI brinemo o vašem daljem obrazovanju. U našem „hramu znanja“ ćete steći najkvalitetnija i potpuno primenljiva znanja i biti osposobljeni da posao obavljate na najbolji način. U ostvarenju ovog zadatka na raspolaganju vam stoji veliki broj izvrsnih nastavnika i saradnika i kompetentno i ljubazno vannastavno osoblje. Iskoristite ovaj resurs i postanite najbolji.

Najpre želim da vam čestitam na izvrsnoj odluci. Na prvoj velikoj životnoj raskrsnici, gde se bira buduće zanimanje, odlučili ste da studirate ekonomiju. Završetkom našeg Fakulteta postaćete diplomirani ekonomisti, a od vas zavisi da li ćete biti prosečni ili vrsni stručnjaci.

Da bi ste postali ovo drugo, tj. dobri ekonomisti, neophodno je da od samog početka školske godine počnete marljivo da radite, redovno pohađate nastavu i vežbe, polažete kolokvijume, učestvujete u izradama studija slučaja, pohađate letnju stručnu praksu. Ako ovako postupate, onda vam ispiti neće predstavljati nepremostivu prepreku. Biti dobar ekonomista je dobitna karta koja vam širom otvara vrata za stvaranje uspešne karijere u školi, bolnici, poreskoj ili javnoj upravi, osiguranju, kompaniji ili banci. Ekonomija kao osnov svega i svih aktivnosti, otvara prostor za nas ekonomiste, bez kojih nijedna institucija, organizacija ili ukupna privreda ne mogu  funkcionisati. Iskoristite ovu situaciju i zablistajte na svom radnom mestu. Uživajte u svom poslu i budite najbolji.

Još u toku studija počnite da sanjate o željenom radnom mestu. Zamišljajte do detalja gde ćete i šta raditi. Nekome će se san ostvariti odmah, a neki će morati da neko vreme sačekaju. Bez obzira na konkretne okolnosti nikako ne odustajte od svog sna. Istrajte na putu njegovog ostvarenja. Uvek imajte na umu da će koristi od vašeg obrazovanja imati: vaša porodica i zajednica u kojoj živite, a posebno VI.  Postaćete ostvarene ličnosti. Radićete posao iz profesije koju ste odabrali, doživećete društveno priznanje i ličnu moralnu i materijalnu satisfakciju.

Međutim, da biste bili srećni ljudi nije dovoljno da budete uspešni samo u struci, već i na ličnom planu. Prema tome, uporedo sa razvijanjem svog intelekta i usavršavanjem i produbljivanjem svojih znanja, nužno je da pažnjom predanog baštovana negujete i svoj duh. Svakoj osobi sa kojom dođete u kontakt posvetite punu pažnju, saslušajte je, pomozite joj. Ne štedite sebe pri davanju, jer jedino ako spoznate lepotu davanja, spoznaćete i slast primanja. Ovo ne treba ograničiti samo na materijalno,  jer dostižemo najveće unutrašnje zadovoljstvo kada pomažemo i podržavamo druge, kada poklanjamo pažnju i strpljenje onima koje volimo i sa kojima radimo. Samo takvi, kompletni, puni razumevanja za druge, odgovorni i disciplinovani prema sebi, dosegnućete zvezde i oko sebe ćete stvoriti prostranstvo ljubavi. 

Zato kada postanete uspešni, ostvareni i društveno priznati, nemojte da zaboravite one koji su bili sa vama na putu do uspeha: svoje roditelje, koji su vam uvek pružali podršku i davali više od onoga što imaju, svoj grad, odakle ste potekli, svoga učitelja, koji vas je naučio prvim slovima i naravno uvek se setite vašeg EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU, gde ste postavili fundament vašeg profesionalnog uspeha i lične sreće.

Želim da svojim obavezama pristupite sa puno ljubavi i odgovornosti i da budete najbolja verzija sebe u ovoj školskoj godini.

 

DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA U NIŠU

prof.dr Jadranka Đurović Todrović

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17