Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Katedra za opštu ekonomsku teoriju

Dr Boban Stojanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-13:30
e-mail: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4019 Mikroekonomija
OAS - 4035 Teorija i politika cena
OAS - 4056 Mikroekonomska analiza
MAS - 7012 Mikro i makroekonomska analiza
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
MAS - 7365 Politika zaštite konkurencije
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8016 Mikroekonomski modeli
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Miloš Todorović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
petak 10:00-12:00
e-mail: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640 . . . 066 83-111-69
Predmeti: OAS - 4020 Međunarodna ekonomija
OAS - 4085 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7008 Međunarodne finansije
MAS - 7368 Međunarodna trgovina
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
DAS - 8226 Međunarodno poslovanje
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Nataša Golubović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 15 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-636
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7007 Ekonomika društvenog izbora
MAS - 7207 Društvena ekonomika
MAS - 7307 Ekonomija rada
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Biljana Rakić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II anex 3 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 11:00-12:00
e-mail: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-650
Predmeti: OAS - 4061 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4544 Upravljanje projektima javno-privatnog partnerstva
MAS - 7012 Mikro i makroekonomska analiza
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
DAS - 8012 Menadžment javnog sektora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dragan Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 22 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7011 Metodologija ekonomskih nauka
DAS - 8015 Metodologija naučnog istraživanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivan Marković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 21 četvrti sprat
Konsultacije: petak 10:00-12:00
e-mail: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4020 Međunarodna ekonomija
OAS - 4085 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7008 Međunarodne finansije
MAS - 7368 Međunarodna trgovina
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
DAS - 8226 Međunarodno poslovanje
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Zoran Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 19 drugi sprat
Konsultacije: petak 09:00-11:00
e-mail: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-676
Predmeti: OAS - 4007 Ekonomske doktrine
OAS - 4066 Ekonomika tranzicije
MAS - 7261 Savremene ekonomske teorije
DAS - 8024 Tranzicija postsocijalističkih privreda
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Igor Mladenović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II S 2 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-661
Predmeti: OAS - 4011 Makroekonomija
OAS - 4059 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7251 Makroekonomija otvorene privrede
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8009 Makroekonomija i makroekonomski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Snežana Radukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4019 Mikroekonomija
OAS - 4035 Teorija i politika cena
OAS - 4056 Mikroekonomska analiza
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
MAS - 7365 Politika zaštite konkurencije
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8236 Savremena tržišta
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Džunić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: V 3 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-683
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7007 Ekonomika društvenog izbora
MAS - 7207 Društvena ekonomika
MAS - 7307 Ekonomija rada
MAS - 7436 Akademsko pisanje
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae

Milan Kalinović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640
Predmeti: OAS - 4420 Međunarodna ekonomija
OAS - 4485 Menadžment u spoljnoj trgovini
OAS - 4501 Osnovi ekonomije
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika

Mladen Anđelković

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 19 drugi sprat
Konsultacije: petak 10:00-11:00
e-mail: mladen.andjelkovich@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-676
Predmeti: OAS - 4507 Ekonomske doktrine
OAS - 4535 Teorija i politika cena
OAS - 4551 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4559 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4566 Ekonomika tranzicije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17