Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Igor Mladenović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II S 2 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-661
Predmeti: OAS - 4011 Makroekonomija
OAS - 4059 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7251 Makroekonomija otvorene privrede
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8009 Makroekonomija i makroekonomski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17