Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Osnovne akademske studije

Studijski program Ekonomija

Studijski program Ekonomija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Osnovne akademske studije u okviru studijskog programa traju četiri godine (8 semestara). Sa završetkom osnovnih akademskih studija student ostvaruje 240 ESPB i stiče akademski naziv diplomiranog ekonomiste. Nakon osnovnih akademskih studija, student može upisati diplomske akademske studije (master) u trajanju od  jedne godine (2 semestra, 60 ESPB).

Studijski program Ekonomija sastoji se od sedam modula:

Strukturu, svrhu, ciljeve studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata na 
studijskom programu Ekonomija možete videti ovde.

 

Studijski program Ekonomija 180

Osnovne akademske studije u okviru studijskog programa Ekonomija 180 traju tri godine (6 semestara). Sa završetkom osnovnih akademskih studija na ovom studijskom programu student ostvaruje 180 ESPB i stiče akademski naziv ekonomiste. Nakon osnovnih akademskih studija, student može upisati master akademske studije u trajanju od dve godine (4 semestra, 120 ESPB).

Strukturu, svrhu, ciljeve studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata na
studijskom programu Ekonomija 180 možete videti ovde.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17