Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

UR-DATA HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01

HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01
(Twinning Western Balkans)

UR DATA

Tvining za izvrsnost u pametnom održivom urbanom razvoju: pristup napredne analitike podataka

(eng. Twinning for Excellence in Smart and Resilient Urban Development: Advanced Data Analytics Approach)

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2025.

Koordinator projekta: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (FEUN)

Partneri na projektu:

  • Poliedra – Politehnički univerzitet u Milanu (POLIEDRA) i
  • Oslo Metropolitan univerzitet (OSLOMET)

Opis projekta: Projekat ima za cilj da značajno ojača istraživačke kapacitete i naučnu izvrsnost na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu (FEUN) unapređenjem aktivnosti umrežavanja sa Poliedrom - Politehničkim univerzitetom u Milanu (POLIEDRA) i Oslo Metropoliten univerzitetom (OSLOMET) u oblasti pametnog i održivog urbanog i regionalnog razvoja koristeći najsavremeniju analitiku podataka i alate za optimizaciju u okruženju bogatom podacima. Ovi ciljevi će se realizovati kroz:

  • Unapređenje naučnog kapaciteta FEUN-a osnivanjem Laboratorije za prostornu ekonomiju i urbanu analitiku (LEUA) na FEUN-u u kojoj će istraživači iz POLIEDRA i OSLOMET-a držati obuku, prenositi znanja i najbolje prakse, držati radionice i seminare koji imaju za cilj da uključe istraživače u ranoj fazi i osoblje FEUN-a;
  • Podizanje istraživačkog profila osoblja FEUN-a kroz jačanje istraživačkog iskustva i saradnju u istraživanjima i zajedničkim naučnim radovima sa istraživačima sa vodećih evropskih univerziteta;
  • Kreiranje dugoročne naučne strategije FEUN-a za jačanje i stimulisanje naučne izvrsnosti u oblasti pametne i održive analize urbanog razvoja koristeći savremene kvantitativne alate analitike podataka;
  • Poboljšanje razvoja karijere istraživača u ranoj fazi, kroz kratkoročne razmene, radionice, seminare i letnje škole, sa renomiranim istraživačima u ovoj oblasti;
  • Unapređenje veština osoblja FEUN-u za administraciju i vođenje projekata, osnivanjem Odeljenja za upravljanje projektima koje će se isključivo baviti pripremom predloga projekata, administracijom i finansijskim upravljanjem projektima.

Projekat se bavi specifičnim izazovom, poboljšanjem aktivnosti umrežavanja istraživačke institucije iz zemlje sa slabijim učinkom u oblasti istraživanja i inovacija i dva vodeća evropska partnera. Jačanjem menadžmenta istraživanja i administrativnih veština institucije koordinatora iz zemlje Zapadnog Balkana, projekat će pomoći u podizanju istraživačkog profila institucije koordinatora.

Više o projektu: UR DATA - Smart and Resilient Urban Development (urdataproject.com)

UR DATA

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17