Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Osnovne akademske

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju 4 godine (8 semestara). U njihovom okviru su 4 studijska programa:

 • OPŠTA EKONOMIJA
 • RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE
 • FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • POSLOVNO UPRAVLJANJE
opširnije

Prijava ispita i kolokvijuma

Ispiti se prijavljuju putem prijava koje se ubacuju u sandučiće smeštene u blizini kancelarije Službe za evidenciju studenata. Prijave se mogu nabaviti u skriptarnici Fakulteta. Uplata za ispite se vrši na žiro račun Fakulteta: 840-1683666-17.

opširnije

Seminarski rad

Nastavnim planom osnovnih akademskih studija, student je u obavezi da odradi dva seminarska rada u prvom i drugom semestru. Ciljevi izrade seminarskog rada su detaljnije upoznavanje studenta sa određenom oblašću naučne discipline kroz temeljnu razradu jedne teme iz date oblasti, kao i priprema studenta za pisanje stručnih radova.

 Zahtev za odobravanje teme seminarskog rada
 Uputstvo za izradu seminarskog rada
 Procedura izrade i odbrane seminarskog rada

Stručna praksa

Stručna praksa je vid vannstavnih aktivnosti studenata.Na Ekonomskom fakultetu u Nišu studenti obavljaju obaveznu stručnu praksu, a mogu obavljati i letnju stručnu praksu.

 • Obavezna stručna praksa
 • Letnja stručna praksa
 • Ugovori o poslovnoj saradnji
opširnije

Diplomski rad

 Obrazac prijave teme za izradu diplomskog rada (Obrazac odštampati obostrano)
 Postupak prijave i odbrane diplomskog rada
 Uputstvo za izradu diplomskog rada

 Spisak tema - Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
 Spisak tema - Katedra za opštu ekonomsku teoriju
 Spisak tema - Katedra za poslovno upravljanje
 Spisak tema - Katedra za nacionalnu ekonomiju

  Visina naknada:
 • Uplata na žiro račun Fakulteta 840-1683666-17, bez modela plaćanja, poziv na broj 18-BROJ INDEKSA u iznosu od
  -7.500,00 dinara (za budžetske studente),
  -8.000,00 dinara (za samofinansirajuće studente)
 • Uplata na žiro račun Univerziteta u Nišu 840-1707666-88, model plaćanja 97, poziv na broj 552019 u iznosu od 8.000,00 dinara i
 • Uplata Republičke administrativne takse (RAT) na žiro račun Budžeta Republike Srbije 840-742321843-78, model plaćanja 97, poziv na broj 41-601 u iznosu od 810,00 dinara.
 • Napomena: u modelima za uplatu troškova Univerzitetu za izradu diplome, i Republičke administrativne takse (RAT), početkom svake kalendarske godine menja se „poziv na broj“. Ovo je primer za 2017. godinu.

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17