Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Knjiga nastavnika i predmeta

Da biste preuzeli dokument kliknite desnim dugmentom na link i odaberite opciju "Save target/link as".

Materijali za spremanje ispita nalaze se na www.eknfak.ni.ac.rs/src/OAS-materijal.php.

knjiga nastavnika: knjiga predmeta:

Materijali za spremanje ispita nalaze se na www.eknfak.ni.ac.rs/src/OAS-materijal.php.

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17