Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Marketing

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
2. Osnovi menadžmenta 6 7 ESPB bodova
3. Finansijsko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
4. Upravljanje resursima preduzeća 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Statistika 6 7 ESPB bodova
2. Analiza poslovnih performansi 6 7 ESPB bodova
3. Nacionalna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Sociologija
 4. Ekonomske doktrine

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Teorija i politika cena 6 7 ESPB bodova
2. Osnovi organizacije 6 7 ESPB bodova
3. Marketing 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Makroekonomija
 2. Ekonomika industrije

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Strategijski menadžment 6 7 ESPB bodova
2. Upravljačko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
3. Privredno pravo 6 7 ESPB bodova
4. Strategijski menadžment logistike 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Trgovinski menadžment 6 7 ESPB bodova
2. Ponašanje potrošača 6 7 ESPB bodova
3. Informatika 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Međunarodna ekonomija
 2. Korporativno upravljanje

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Marketing komuniciranje 6 7 ESPB bodova
2. Međunarodni marketing 6 7 ESPB bodova
3. Kanali marketinga 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Poslovne finansije
 2. Monetarna ekonomija

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Pravo EU
 4. Međunarodna logistika
 5. Planiranje i politika preduzeća
 6. Ekonomija javnog sektora

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Upravljanje proizvodnjom
 2. Menadžment u spoljnoj trgovini
 3. Bankarski menadžment
 4. Pravo međunarodne trgovine
 5. Agrarni menadžment
 6. Operaciona istraživanja
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17