Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Predavači

Viši predavači

Mr Jelena Basta

Zvanje: viši predavač
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 7 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jelena.basta@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4496 Engleski jezik - drugi strani jezik
OAS - 4421 Engleski jezik I
OAS - 4425 Engleski jezik II
OAS - 4488 Engleski jezik III
OAS - 4492 Engleski jezik IV
Biografija: Cirriculum vitae

Predavači

Slavica Pejić

Zvanje: predavač
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II anex 7 drugi sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: slavica.pejic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4499 Francuski jezik - drugi strani jezik
OAS - 4424 Francuski jezik I
OAS - 4428 Francuski jezik II
OAS - 4491 Francuski jezik III
OAS - 4495 Francuski jezik IV
Biografija: Cirriculum vitae

Mr Aleksandra Breu

Zvanje: predavač
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 7 drugi sprat
Konsultacije: subota 10:00-11:00
e-mail: breual@gmail.com
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4497 Nemački jezik - drugi strani jezik
OAS - 4422 Nemački jezik I
OAS - 4426 Nemački jezik II
OAS - 4489 Nemački jezik III
OAS - 4493 Nemački jezik IV
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17