Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Dekanat Ekonomskog fakulteta

Dekanat Ekonomskog fakulteta u Nišu se sastoji od dekana i tri prodekana: za materijalno-finansijska pitanja, za naučni rad i nastavna i studentska pitanja.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu

Prof. dr Tadija Đukić

dekan@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-601Prodekan za nastavna i studentska pitanja

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr Ivan Marković

ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-690Prodekan za materijalno-finansijska pitanja

Prodekan za materijalno-finansijska pitanja

Prof. dr Biljana Đorđević

biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-603Prodekan za naučni rad

Prodekan za naučni rad

Prof. dr Dragana Radenković-Jocić

dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-689Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17