Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Dekanat Ekonomskog fakulteta

Dekanat Ekonomskog fakulteta u Nišu se sastoji od dekana i tri prodekana: za materijalno-finansijska pitanja, za naučni rad i nastavna i studentska pitanja.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu

Prof. dr Jadranka Đurović Todorović

jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-601Dekan fakulteta

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr Žarko Popović

zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-690Dekan fakulteta

Prodekan za materijalno-finansijska pitanja

Prof. dr Vesna Janković Milić

vesna.jankovic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-603Dekan fakulteta

Prodekan za naučni rad

Prof. dr Marija Radosavljević

marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs

telefon: 018/528-689Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17