Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Šema nastavnog plana doktorskih studija

Šema nastavnog plana doktorskih studija - od školske 2014/15. godine

Šema nastavnog plana doktorskih studija - od školske 2007/08. godine

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17