Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Šema nastavnog plana doktorskih studija

Šema nastavnog plana doktorskih studija - od školske 2021/2022. godine

Šema nastavnog plana doktorskih studija - od školske 2014/15. godine

Šema nastavnog plana doktorskih studija - od školske 2007/08. godine

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17