Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Korporativna društvena odgovornost u Industriji 4.0

Korporativna društvena odgovornost u Industriji 4.0

Upotreba tehnologija koje su pokretači Četvrte industrijske revolucije dovodi do brojnih promena u poslovanju preduzeća, kao što su: povećanje produktivnosti rada usled automatizacije poslovnih procesa, zamena radne snage robotima, nestajanje mnogih tradicionalnih zanimanja, pojava novih zanimanja, rad na daljinu i sl. Ove promene nose brojne izazove za menadžere savremenih kompanija kao što su rešavanje problema viška zaposlenih usled smanjenja potrebe za radnom snagom, prekvalifikacija radnika u pravcu razvoja novih znanja i veština, organizovanje rada na daljinu, stvaranje mobilnih kancelarija itd. Ovi izazovi postavljaju nove zahteve društva pred menadžere preduzeća. Od njih se očekuje da preduzećima upravljaju na način koji će omogućiti odgovorno suočavanje sa navedenim izazovima i ublažavanje socijalnih posledica digitalne transformacije. Uzimajući u obzir ovaj izazov, projektni tim treba da odgovori na sledeće identifikovane potrebe: osvežavanje univerzitetskih studijskih programa u oblasti menadžmenta najnovijim konceptima vezanim za društveno odgovorno poslovanje, inoviranje navedenih programa uključivanjem znanja vezanih za tehnologije koje obuhvata Industrija 4.0 i povezivanje sa srodnim studijskim programima na osnovnim i višim nivoima studija. Opšti cilj projekta je kreiranje programa edukacije za studente ekonomskih specijalnosti na visokoškolskim ustanovama o implikacijama Industrije 4.0 na društvenu odgovonost preduzeća. Program će biti fokusiran na poboljšanje interdisciplinarnih veza, radi boljeg razumevanja karakteristika Industrije 4.0 i popunjavanja praznina u pripremi studenata vezanih za ključne oblasti koje ona obuhvata.

Projekat ima sledeće podciljeve:

  • Identifikovanje nedostataka u programima vezanim za društvenu odgovornost preduzeća u eri digitalne transformacije i razvoja Industrije 4.0;
  • Izbor materijala za obuku, pedagoških pristupa i pomoćnih alata;
  • Izrada programa edukacije;
  • Priprema priručnika za izvođenje nastave.

Učesnici projekta su:

  • A. Tsenov Academy of Economics - Bugarska;
  • National Federation of Employers of Disabled People- Bugarska;
  • Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities - SR Nemačka;
  • Fundacion Universitaria San Antonio - Španija;
  • Univerzitet u Nišu - Srbija.

Više o Projektu na: https://csr-project.eu

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17