Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Master studije

O master studijama

Završetkom diplomskih akademskih - master studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu i odbranom diplomskog (master) rada stiče se akademski naziv diplomirani ekonomista - master.

opširnije

Struktura i sadržaj master studija

Diplomske akademske studije (master) koncipirane su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom. Studije na ovom programu traju 2 semestra i nose ukupno 60 ESPB, što sa prethodno ostvarenih 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama čini ukupno 300 ESPB. Po završetku ovih studija student može upisati doktorske studije. Diplomske akademske studije (master) traju 1 godinu (2 semestra) i odvijaće se na jednom studijskom programu - Ekonomija sa 7 modula i to:

opširnije

Ciljevi master studija

Studijski program Ekonomija, na diplomskim akademskim (master) studijama, ima za cilj da pruži studentima maksimalna stručna i teorijska znanja kojima se mogu rešavati najsloženiji konkretni ekonomski problemi iz oblasti:

opširnije

Materijali za spremanje ispita

Stručna praksa

Stručna praksa je vid vannstavnih aktivnosti studenata, koje se realizuju u okviru programa osnovnih akademskih i master akademskih studija. Sadržaj stručne prakse je koncipiran u skladu sa ciljevima prakse i specifičnostima studijskog programa na kome se realizuje. U skladu sa pomenutim aktima na Ekonomskom fakultetu u Nišu studenti obavljaju obaveznu stručnu praksu, a mogu obavljati i letnju stručnu praksu.

opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17