Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak ispita za prijemni ispit

Spisak ispita koji se polažu prilokom upisa na diplomske akademske - master studije

Za studijski program Ekonomija - Modul Opšta ekonomija
1. Osnovi ekonomije,
2. Ekonomske doktrine,
3. Mikroekonomija,
4. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja.

Za studijski program Ekonomija - Modul Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
1. Finansijsko računovodstvo,
2. Upravljačko računovodstvo,
3. Teorija i analiza bilansa,
4. Poslovne finansije.

Za studijski program Ekonomija - Modul Finansije, bankarstvo i osiguranje
1. Monetarna ekonomija,
2. Finansijski sistem i finansijske institucije   (literatura),
3. Finansijska tržišta   (literatura),
4. Teorija i analiza bilansa.

Za studijski program Ekonomija, Modul Poslovno upravljanje - Menadžment preduzeća
1. Osnovi menadžmenta   (pitanja),
2. Planiranje i politika preduzeća,
3. Upravljanje resursima preduzeća,
4. Analiza poslovnih performansi.

Za studijski program Ekonomija - Modul Poslovno upravljanje - Marketing
1. Marketing,
2. Strategijski menadžment logistike,
3. Osnovi menadžmenta   (pitanja),
4. Trgovinski menadžment.

Za studijski program Ekonomija - Modul Poslovno upravljanje - Međunarodni menadžment
1. Međunarodna ekonomija,
2. Nacionalna ekonomija,
3. Bankarski menadžment,
4. Osnovi menadžmenta   (pitanja).

Za studijski program Ekonomija - Modul Poslovno upravljanje - Menadžment u turizmu
1. Ekonomska geografija,
2. Ekonomska politika,
3. Ekonomika turizma,
4. Menadžment u turizmu.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17